Renske Zalm 12 kg----alleen in het Westland te bestellen--

€ 67,50

Renske zalm 12 kg

De zakken brokken kunnen alleen in het Westland besteld worden.